Фотохромични лещи

Фотохромичните лещи са лещи, които потъмняват при излагане на специфични видове светлина, най-често ултравиолетова (UV) радиация. След като не са изложени на пряк източник на светлина (например като влизате на закрито), лещите постепенно ще се върнат в тяхното ясно състояние. Фотохромичните лещи могат да бъдат изработени от стъкло, поликарбонат, или друга пластмаса .

Фотохромичните лещи съдържат милиони молекули сребърен хлорид или сребърен халид вградени в тях. Тези молекули са прозрачни за видимата светлина при липса на ултравиолетови лъчи, което е нормално за изкуствено осветление. Когато са изложени на ултравиолетови (UV) лъчи, като при пряка слънчева светлина, в молекулите протича химически процес, който ги кара да променят своята форма и поглъщат части от видимата светлина, което води до това лещите да потъмняват. Този процес е обратим; веднага след като лещата се отстрани от преки източници на UV лъчи сребърните съединения се връщат в обичайното им състояние, което позволява на цялата светлина даминава през тях.

Фотохромичните лещи са разработени от Roger Araujo в "Corning Glass Works INC."  през 1960год. и процесът е бил използван за изработка на първата променяща си отенъка леща за масово производство.

Стъклените фотохромичните лещи, постигат техните фотохромни свойства, чрез вграждане на микрокристални сребърни халогениди (обикновено сребърен хлорид ), или молекули в стъклена подложка. Пластмасовите фотохромни лещи разчитат на органични молекули (например оксазини и naphthopyrans ), за да се постигне обратимо потъмняващ ефект. Причината тези лещи да потъмняват при пряка слънчева светлина, но не и на закрито под изкуствена светлина, е че светлината в стаята не съдържа UV (светлина с къса дължина на вълната) както в слънчевата светлина. Автомобилни стъкла също блокират UV лъчите така че тези лещи ще потъмнеят по-малко или няма да потъмнеят в кола. Потъмняващи лещи, които реагират на видимата (а не UV) светлина ще избегнат тези проблеми, но те ​​не са осъществими за повечето приложения. За да реагира на светлината лещата трябва да абсорбира част от нея, като по този начин става невъзможно да се направи и да бъде ясно при слабо осветление. Това правилно предполага, че фотохромните лещи не са напълно прозрачни: те филтрират UV светлината. Това не представлява проблем, тъй като човешкото око не вижда в UV спектъра.Фотохромичен ефект в сиво и в кфяво.


Тъй като фотохромният материал се вгражда в стъклото, степента на потъмняване зависи от дебелината на стъклото, което създава проблеми при лещи с променлива дебелина в рецептата за очила. При пластмасовите  лещи, материалът обикновено е вграден в повърхностния слой на пластмасата и потъмняването е еднакво до дебелина от 150 µm.

Optic Bright
гр. Пловдив,
ж.к. Тракия, ул. "Съединение" 45
срещу 5-то ДКЦ
тел. 0883482583
бул. "6-ти септември" 54
тел. 0888936135
e-mail: opticbright@abv.bg

Последвайте ни

Optic Bright