Видове стъкла

ОБИКНОВЕНО, ТВЪРДО ПОКРИТИЕ.
Изработени са от материала CR-39,  който съчетава в себе си лекота и комфорт. Този материал се е наложил в очната оптика, защото е доста по-устойчив на надраскване и многократно по-лек от минералните стъкла.

АНТИРЕФЛЕКСНО ПОКРИТИЕ (AR, EMI)
Стъклата с антирефлексно (или AR, EMI) се различават от обикновените стъкла по това, че неутрализира отблясъците, премахва двойните, паразитните образи, отраженията по различни участъци от стъклото. Вече доста от моделите с антирефлексно покритие съдържат интегрирано допълнително покритие – така нареченото EMI покритие за компютър. Абревиатурата е Еlectro Magnetic Interference (Електро магнитно смущение) Функцията му както се досещате е да неутрализира вредните магнитни лъчения, излъчвани от всеки монитор, без значение дали е CRT или LCD. Излъчванията ги има, но с чифт антирефлексни стъкла с EMI, влиянието им значително намалява.

САМОПОЧИСТВАЩО ПОКРИТИЕ.
Самопочистващият ефект е допълнителен слой върху антирефлексното покритие и позволяват лесно почистване и не замазване на стъклото.

АСФЕРИЧНИ СТЪКЛА
Асферичните стъкла са с изтънен (с по-плосък от обикновените стъкла) дизайн, позволяващ по-добро периферно зрение и с по-малко аберации (изкривявания) отколкото при сферичните такива. Има асферични стъкла със всички видове покрития, филтри и ефекти.

БИФОКАЛНИ СТЪКЛА.
Бифокалните стъкла съчетаващи в едно две корекции – за близо и далеч. Характерни са със сегмента, намиращ се в долната част на стъклото. Има варианти както при еднофокусните (монофокални) да са със твърдо покритие, антирефлекс, самопочистващ ефект или да са фотохромични.

ПРОГРЕСИВНИ СТЪКЛА

Прогресивните са този вид стъкла, с чиято помощ може да се вижда на близко, средно и далечно разстояние, без скок в образа и видим сегмент, както при бифокалните. Това са най-съвременните стъкла за хора, нуждаещи се от корекция за близо и далеч. При тях също както при моно и бифокалните има голямо разнообразие от допълнителни покрития и ефекти.

Антирефлексно покритие - изработка , предимства и недостатъци

Антирефлексното покритие се нанася върху повърхността на лещата и има дебелина не повече от един микрон. Технологията на образуването на антирефлексното покритие се състои в последователно нанасяне на материали с висок и нисък индекс на пречупване (минерални частици), като последния слой е силикон диоксид, който е с нисък индекс на пречупване и груба повърхност. Има различни технологии на нанасяне, но единствено вакуумните технологии позволяват да се постигне добра адхезия (прилепване) между материала на лещата и самото покритие.

Антирефлексните покрития са базирани на вълновия характер на светлината и на феномена интерференция (взаимно усилване или отслабване на вълните при тяхното срещане). Покритието отразява вълните, за които материалът на лещата е пропусклив. Получава се деструктивна интерференция (взаимно отслабване на вълните при тяхното срещане) и неутрализиране на отразяването на светлината (отраженията) от двете повърхности.

Важна характеристика на антирефлексните покрития е цветът на тяхното остатъчно отразяване на светлината. Цветът дава информация за качеството на материала, от който е произведена лещата.

Антирефлексното покритие има двоен положителен оптичен ефект:

Първо: намалява разсейването (пречупването) на светлината вътре в лещата - повишава се количеството на преминалата през лещата светлина и достигналата до окото, с което се подобрява качеството на образа;

Второ: намалява количеството на отразената светлина. В зависимост от индекса на пречупване, на съответния материал, лещите без антирефлексно покритие губят от 8.00% до 18.00% от светлината, като я отразяват.

Предимства: Подобрява не само защитните, но и оптичните характеристики на лещите - повишена прозрачност, намалено количество отразена светлина (премахва отблясъците и отраженията - заслепяването), повишено количество преминала през лещата и достигнала до окото светлина - повишена яркост на образа и на цветовете.
Премахва т.нар. фантомни (привиждани) образи. Като пример за фантомен образ може да се посочи появата на малко по-неясен "допълнителен чифт фарове", над светлината на фаровете на насрещно движещ се автомобил, при шофиране нощно време. Фантомните образи се дължат на оптичното несъвършенство на човешкото око. Полученият втори образ върху ретината е недействителен и неясен и се дължи на дразненето на две близки точки от повърхността на ретината. Прагът на разделителната способност на окото варира от 1° до 2° и е в пряка връзка с контраста. Антирефлексното покритие подобрява контрастното зрение и премахва заслепяването от фаровете на насрещно движещите се автомобили. С антирефлексни лещи за очила, времето за възстановяване на нормалното зрение след заслепяване е от 2 до 5 секунди.
Има естетичен, т.нар. "огледален ефект". При който върху повърхността на лещите се виждат само отблясъци и отражения, но не и очите на клиента.

Недостатъци: По-висока цена. Трудно почистване - груба повърхност на последния слой силикон диоксид. Това може да се предотврати като се произвеждат антирефлексни стъкла с допълнително, лесно почистващо се покритие наречено Super Clean.

(Прикаченото видео не с цел реклама на определен модел стъкла. То е за да демонстрира и онагледи какво представлява антирефлексното покритие , какви са му предимствата и в какви случаи е препоръчително използването на такива стъкла.)

Асферични стъкла за очила

Предимства:

По-голяма зона на ясно виждане и по-малка зона на периферни изкривявания (дисторзия) – по-голямо зрително поле. По-тънки. Изтъняването е резултат на дизайна, а не на използване на материал с висок индекс на пречупване. При комбиниране на асферичен дизайн с материал с висок индекс на пречупване се получава максимален ефект на изтъняване на периферията и олекотяване (за органичните, поликарбонатните и тривекс - лещите). Добавянето на антирефлексно покритие намалява количеството на отразената (разсеяна) светлина, т.е. светлинните загуби са по-малки и увеличава количеството на преминалата през лещата и достигналата до окото светлина - по ясен образ, по-ярки цветове.
 Незначително изразен естетичен ефект (лупен ефект) на промяна на размерите на окото, дължащ се на плоския профил и по-близкото разположение до окото при прикрепване на лещите към рамките. За разлика от лещите с висок индекс на изтъняване, които са добри за ползване при високи степени на късогледство (минусови диоптри), то асферичните лещи са подходящи за ползване както при високи степени на късогледство (минусови диоптри), така и на далекогледство (плюсови диоптри). При високостепенно късогледство асферичния дизайн се комбинира с материал с висок индекс на пречупване!

Недостатъци:

По-висока цена.
Асферичния дизайн води до изтъняване на периферията и по-тънък профил на лещата. По-тънкият профил води до по-голямо разсейване на светлината вътре в лещата, а липсата на антирефлексно покритие до увеличаване количеството на отразената (разсеяна) светлина (по-големи светлинни загуби) - по-неясен образ, по-малко ярки цветове.
За да се отстрани този ефект асферичните лещи винаги се изработват с антирефлексно покритие по предната повърхност на лещата!
Тъй като асферичните лещи са по-тънки и са разположени по-близо до окото, от задната по-плоска повърхност на лещата могат да се получат отражения или отблясъци. За да се отстрани този ефект се нанася антирефлексно покритие и по задната повърхност на лещата.

МНОГО ВАЖНО!

Асферичните лещи са подходящи за ползване както при високи степени на късогледство (над 6.00 D), така и на далекогледство (над 6.00 D). При високостепенно късогледство, асферичния дизайн се комбинира с материал с висок индекс на пречупване, т.е. лещите са асферични и изтънени!
Да се запомни, че независимо от диоптъра, асферичните лещи, винаги осигуряват по-добро виждане от сферичните, затова, при изработване на диоптрични очила, винаги трябва да се предпочитат.
Асферичните лещи задължително трябва да са с антирефлексно покритие по предната поръхност на лещата!

Защо трябва да ограничим синята светлина?

Знаем, че основната функция на антирефлексните покрития е да неутрализират определен цвят от видимия спектър на светлината. От своя страна, видимия спектър е съставен от шест основни цвята. Всеки цвят от спектъра се характеризира с определена дължина на вълната и с определена честото на трептене (енергийна сила). Колкото по-дълга е дължината на вълната, толкова по-слаба е енергийната сила на съответната вълна. В този смисъл, червената светлина е с най-дълга дължина на вълната (630 – 700nm), но и с най-слаба честота на трептене (430 – 480 THz). Виолетовата и синята светлина са с по-къси дължини на вълната, но и с по-големи честоти на трептене, следователно притежават и по-голяма енергийна сила в сравнение с останалите цветове от видимия спектър.

Известно е, че цветът на антирефлексното покритие е цветът на отразената светлина от видимия спектър, т.е. ние виждаме отразената светлина чрез антирефлексното покритие на лещата. Един слой антирефлексно покритие може да отрази (ограничи преминаването през лещата) няколко цвята от видимия спектър светлина. До сега покритията отразяваха жълтия и зеления цвят от видимия спектър светлина.

Технологиите се развиха и вече сме на следващото ниво. Антирефлексно покритие, което може да отрази и синята светлина от спектъра, която е характерна с по-късата дължина, но и с по-голяма енергийна сила, в сравнение със светлините, които се намират пред нея във видимия спектър светлина.

Защо трябва да ограничим синята светлина?

Синята светлина оказва много важно влияние върху жизнения цикъл на човек. Това е светлината която възбужда нашата нервна система, т.е. държи ни будни. Но при излагане дълго време на синя светлина, тя променя напия биологичен часовник, дори късно през нощта да изпитваме умора, ние не можем да заспим, защото сме стигнали до превъзбудено състояние.
Източници на синя светлина. На първо място това е слънцето и слънчевата светлина. На второ място това е изкуственото осветление. И на трето място, но с най- голямо влияние са източниците на синя светлина – устройства с дигитален дисплей като: лаптопи, екрани на стационарни компютри, таблети, смартфони, LED/LCD телевизори и др.

С развитието на технологичния свят потребителите на дигитални устройства се увеличават непрекъснато.
34% от хората, които работят с дигитални устройства работят между 4 и 6 часа дневно.
12% от хората работят между 10 и 12 часа дневно.
10% от хората работят повече от 12 часа дневно.

В следствие на това зачестяват случаите на клиенти с оплаквания като: умора, болки в гърба, врата и ръмете, главоболие, зачервени и сухи очи.
За съжаление, синята светлина е една от причините за нарастване броя на страдащите от Възрастова Макулна Дегенерация (AMD).

Ето защо за нас е изключително важно да представим продукт, който да повиши очното здраве на нашите клиенти.
Синята светлина действа миопично върху човешкото око, което кара потребителите допълнително да напрягат своето зрение при работа с видеодисплей.

В тази връзка е разработено това ново поколение антирефлексно покритие, с идеята да ограничи синята – силно енергийна светлина, за да може да повиши и подобри комфорта на всички клиенти.

Фотохромични лещи

Фотохромичните лещи са лещи, които потъмняват при излагане на специфични видове светлина, най-често ултравиолетова (UV) радиация. След като не са изложени на пряк източник на светлина (например като влизате на закрито), лещите постепенно ще се върнат в тяхното ясно състояние. Фотохромичните лещи могат да бъдат изработени от стъкло, поликарбонат, или друга пластмаса .

Фотохромичните лещи съдържат милиони молекули сребърен хлорид или сребърен халид вградени в тях. Тези молекули са прозрачни за видимата светлина при липса на ултравиолетови лъчи, което е нормално за изкуствено осветление. Когато са изложени на ултравиолетови (UV) лъчи, като при пряка слънчева светлина, в молекулите протича химически процес, който ги кара да променят своята форма и поглъщат части от видимата светлина, което води до това лещите да потъмняват. Този процес е обратим; веднага след като лещата се отстрани от преки източници на UV лъчи сребърните съединения се връщат в обичайното им състояние, което позволява на цялата светлина даминава през тях.

Фотохромичните лещи са разработени от Roger Araujo в "Corning Glass Works INC."  през 1960год. и процесът е бил използван за изработка на първата променяща си отенъка леща за масово производство.

Стъклените фотохромичните лещи, постигат техните фотохромни свойства, чрез вграждане на микрокристални сребърни халогениди (обикновено сребърен хлорид ), или молекули в стъклена подложка. Пластмасовите фотохромни лещи разчитат на органични молекули (например оксазини и naphthopyrans ), за да се постигне обратимо потъмняващ ефект. Причината тези лещи да потъмняват при пряка слънчева светлина, но не и на закрито под изкуствена светлина, е че светлината в стаята не съдържа UV (светлина с къса дължина на вълната) както в слънчевата светлина. Автомобилни стъкла също блокират UV лъчите така че тези лещи ще потъмнеят по-малко или няма да потъмнеят в кола. Потъмняващи лещи, които реагират на видимата (а не UV) светлина ще избегнат тези проблеми, но те ​​не са осъществими за повечето приложения. За да реагира на светлината лещата трябва да абсорбира част от нея, като по този начин става невъзможно да се направи и да бъде ясно при слабо осветление. Това правилно предполага, че фотохромните лещи не са напълно прозрачни: те филтрират UV светлината. Това не представлява проблем, тъй като човешкото око не вижда в UV спектъра.

Фотохромичен ефект в сиво и в кафяво.

Тъй като фотохромният материал се вгражда в стъклото, степента на потъмняване зависи от дебелината на стъклото, което създава проблеми при лещи с променлива дебелина в рецептата за очила. При пластмасовите  лещи, материалът обикновено е вграден в повърхностния слой на пластмасата и потъмняването е еднакво до дебелина от 150 µm.

Transitions XTRActive

Новите лещи Transitions XTRActive са първите фотохромични лещи за ежедневна употреба, които потъмняват зад стъклото на автомобила. Те реагират не само на UV лъчи ( като Transitions VI ), но и на видимата светлина и се насищат до ниво комфортно за шофиране - около 50% при 27°С.  Реакцията на лещите зад автомобилното стъкло зависи от различни фактори, като формата, наклона и светлопропускливостта на предното и страничните стъкла, а също така и от позицията на шофьора. Потребителите ще останат доволни от универсалните качества, които притежават лещите Transitions XTRActive в сравнение със стандартните прозрачни оптични лещи.

Новите лещи Transitions XTRActive са възможно най-тъмните фотохромични лещи за ежедневна употреба - след като потъмнеят, те имат светлинна абсорбция като истински слънчеви очила: 90% при 23°С.

Transitions XTRActive потъмняват по-бързо от лещите Transitions VI, дори при висока температура: достигат абсорбция от 80% при 35°С. Предлагат оптимална защита от отблясъци и заслепяване и осигуряват висок зрителен комфорт при слънчево и горещо време.

Transitions XTRActive осигуряват до 100% защита от вредните UVA и UVB лъчи.

"Drive Wear" или покритието, което пази очите на шофьора

DriveWear са нова категория оптични лещи, комбинация от фотохромичната технология Transitions и поляризационната технология NuPolar.

Какво е новото и уникалното при лещите DriveWear?

DriveWear са единствените фотохромични лещи, които реагират зад стъклото на автомобила.
Стандартните фотохромични лещи потъмняват, като реагират не просто на слънчевата светлина, а на UV лъчи които тя съдържа. Затова, когато сте в автомобил, чиито стъкла имат UV защита (всеки съвременен модел), Вашите фотохромични очила не действат.
За първи път и единствено при лещите DriveWear, се използват нов вид фотохромични молекули, които реагират на обикновената слънчева светлина и потъмняват или изсветляват и зад автомобилното стъкло, в зависимост от светлинния интензитет.

Лещите DriveWear преминават през три степени на затъмнение и състояния на оцветяване, в зависимост от средата, в която са поставени и силата на слънчевата светлина.

Като допълнение към фотохромичните качества, лещите DriveWear имат и поляризационен ефект, който премахва дразнещите хоризонтални отблясъци и пропуска към очите само качествената светлина, носеща важна и полезна информация.

Предпазват 100% от UVA и UVB лъчите. DriveWear не са подходящи за шофиране нощно време.

При облачно време - светлопоглъщане 68%, високоефективен поляризиращ филтър.
Жълто-зеленият цвят засилва контраста и улеснява разпознаването на обектите и преценката за разстояние до тях.

При ярка светлина зад стъкло - светлопоглъщане 78%, високоефективен поляризиращ филтър + нова фотохромична молекула,
активизираща се от видимия спектър на светлината.
Цветът на лещата преминава в медно-кафяв, което усилва поглъщането на светлината и осигурява комфортно визуално възприятие.

При ярка светлина на открито - светлопоглъщане 88%, високоефективен поляризиращ филтър + нова фотохромична молекула,
активизираща се от видимия спектър на светлината + стандартна фотохромична молекула, активизираща се от UV светлината. 
Цветът преминава в тъмно червено-кафяв, което усилва поглъщането на светлината и осигурява максимална защита на окото.

Технологията NuPolar

Разликата е сигурно, комфортно зрение. Кажете край на отблясъците от слънцето, които увреждат вашето зрение.

NuPolar ® е най-добре поляризираната леща, за да намали драстично болезнените отблясъци, причинени от отразена слънчева светлина. Younger Optics са създали технологията първи,  чрез комбиниране на вграден, поляризиращ филтър със 100% UV защита. Лещите NuPolar предлагат превъзходен визуален комфорт, повишена яснота и значителна защита от вредните ултравиолетови лъчи.

NuPolar поляризирани лещи помага да предпазите очите си.

От момента на отразяване, светлината става поляризирана и представлява визуален шум - отблясък, който пречи на реалния образ. Единственият начин да се избегне това е на пътя на отблясъците да се поставя
поляризиращ филтър. На този основен принцип са се родили поляризираните очила.

В действителност, защита от дискомфорта на отблясъците от слънцето се нарежда като номер едно, което хората искат при закупуване на слънчеви очила - както за потребителите, които са се консултирали с лекар така и за тези които не са. Обикновените слънчеви очила не предлагат защита от слънчевите отблясъци; само поляризирани лещи го правят. Докато слънчевите очила, често се счита за сезонен аксесоар (летен), защитата от слънчевите отблясъци е важна през цялата година. Заслепено от отблясъците от слънцето зрение е една от водещите причини за автомобилни произшествия.

nuPolar

Диоптрични очила - материални и форми

Очилата ви са вашата визия пред всички останали! Изборът на очила е важен, понеже повечето хора ви гледат в лицето. Бихме казали: „По очилата ви посрещат – по акъла ви изпращат”. Очилата могат да бъдат чудесно допълнение към съответния костюм. Ако спортувате активно, ще трябват очила за спорт, които обаче може да не свършат работа в офиса. Както когато излезете на разходка в планината обличате спортен екип, а в офиса костюм - трябва да съобразите какви нужди ще задоволят.

Пластмасовите рамки отново са на мода! Те имат много добра визия, но и недостатъци! Понякога очилата, които най-много са Ви харесали, са неудобни на носа. Когато пробвате пластмасови рамки, те трябва да са удобни именно на това място, защото там не подлежат на корекция. Ограничават видимоста поради деблината на кръжилата. Пластмасовите очила се отпускат от топлината, но са по-еластични и по-евтини за подръжка. Чудесен избор за свободното време и спорт. Прекрасно скриват дебелината на стъклата и са много добър избор за високи диоптри!

Металните рамки са страхотен избор за офис дейности, а понякога дори и за спорт. Имат всестранна визия. Правят се и като слънчеви. Захващането на стъклата е стабилно независимо от доптъра. Поради най-големия избор те са и най-продавани. Могат да бъдат много леки и удобни за целодневно използване. Понякога дори не се чувстват на главата, което за някои клиенти е недостатък. Някои модели имитират много добре пластмасови рамки. Така може да се съчетаят здравината на метала с визията на пластмасова рамка. Недостатък е възможността от разхлабване на винтчетата на кръжилата и изпадане на стъклата или дръжката, но има начин това да бъде предотвратено.

Титанови – изключително лек и здрав метал. Висока устойчивост на корозия – не реагира с потта от тялото. Антиалергичен метал, който се използва и за имплантанти. Има два основни вида:

TITANflex – сплав – много еластичен и гъвкав. Синоним на лекота, финес и комфорт. Рамките от този метал издържат в много ситуации, в които обикновена метална рамка би се счупила. Възможно е все пак да ги счупите, ако бъдат огънати прекомерно. За съжаление, това ще доведе до раздялата с вашите очила. Още не знаем някой да завари този тип титан, така че да остане еластичен.

PureTITANIUM – чист – много лек, нееластичен и здрав. Подлежи на заваряване. Може да бъде фина и незабележима рамка или ако искате да имате масивна метална рамка, съчетана с невероятна лекота. Трудно се корегира при нужда поради здравината си.

Стоманени – Изработени от медицинска стомана и антиалергични. Леки, еластични и здрави. Поради високо якостната стомана – по-фини и от титан.

Други метали – По-обикновените метали, които се използват, нямат достойнствата на горе изложените, но това не прави рамките по-лоши. Има много ралични видове сплави, които е трудно да се изброят. Често производителите използват сребърни , месингови сплави и алуминий. Те винаги са покрити с предпазни покрития, които с времето е възможно да се изтрият и да паднат. За това често предлагаме на клиентите прозрачни термосвиваеми шлаухи за обличането на дръжките – изолиране от потта. При по-хубавите рамки това е излишно поради покритието им с благородни метали, които трудно се изтриват. Алуминият е много лек, но за съжаление не подлежи на спояване, за разлика от другите, които можем да запоим.

Рамките на корда са със стабилно захващане на стъклата. За разлика от целите метални рамки нямат винт на кръжилото и стъклото не пада. Дават възможност за частична промяна на формата. Понякога се увеличават отдолу за прогресив или бифокал, а при някои модели може да се увеличавт отстрани или отгоре. Материалите, от които се изработват, са метал или пластмаса. Много добър избор при рамки тип “половинка”, когато кордата е отгоре, поради незабелижмоста на прехода близко/далече.

Глазант - това са очила без рамка - само дръжки и наносник. Ако търсите наистина леки очила и диоптъра не е много висок, то това е вашия избор. Най-предпочитани заради липсата на рамка, която ограничава ясно края на стъклото. Почти незабележими и осбено здрави, когато стъклата са от TRIVEX или поликарбонат. Тези два материала дават възможност за много добра здравина и безпроблемно носене дори за спорт. Промяната, а дори и изцяло смяната на форма е възможна, стига да го пожелаете.

Половинка – използват се, когато нямате нужда от очила за далече или просто не желаете да ползвате, а трябва да виждате наблизо, без да ги махате. Повечето хора, ползващи очила за близо, често поглеждат неволно и надалече. Това може да доведе до по-бързо нарастване на диоптъра. За да не се случва това се използват тези рамки. Те обикновено се носят по-ниско на носа и за да четете, само поглеждате надолу.

Как да запазим по-дълго живота на нашите очила

Вашите очила са прецизен оптичен инструмент произведен индивидуално за Вас. Правилната грижа ще осигури дълъг живот и ще запази високото качество на очилата Ви.
По време на футбол, баскетбол или друг контактен спорт, както и при силен удар стъклата могат да се счупят създавайки парчета, които могат да наранят сериозно лицето и очите. Дори пластмасовите стъкла могат да се счупят, когато са подложени на силен удар. Дори пластмасови (органични) стъкла могат да се счупят ако са подложени на силен удар.

Затова при тези дейности се препоръчва използването на контактни лещи. Тъй като няма да се носят постоянно най-добрият избор е еднодневните контактни лещи , тъй като няма да ви е необходим разтвор и специална грижа за тях.

Ако рамката Ви е огъната или усукана, стъклата няма да работят правилно, затруднявайки правилното виждане. Отидете при оптика си за да изправи очилата Ви.

Ако нещата изглеждат странно, защото например стъклата имат драскотина, замъгляване, пукнатина, или отлепено антирефлексно покритие, незабавно спрете да ползвате стъклата и се консултирайте с оптика си. Използването на такива стъкла ограничава зрението Ви и получената светлина се отразява необичайно затруднявайки виждането. Особено важно е да не ги използвате за нощно шофиране.

Висока температура (от 60° C) и/или резки промени на температурата могат да повредят Вашите стъкла.

Топлината може да напука покритието на повърхността на стъклата.

Топлината може да деформира стъклата, отделяйки ги от рамката.

Деформираните от топлина стъкла могат да променят диоптъра си, влошавайки виждането.

Не мийте очилата си с гореща вода, и не ги одухвайте с горещ въздух като от сешоар за коса. Не вземайте очилата си в сауна. Дръжте очилата си далеч от горещи мазнини, ютии, печки или други предмети с висока температура.

Не оставяйте очилата си на места изложени на директна слънчева светлина или в колата в горещ слънчев ден. Температурата на такива места може да достигне 70 – 80° C. Не оставяйте очилата си на плажа изложени на директна слънчева светлина, това може силно да ги нагрее.

Нежна и честа грижа

Ако лещите са мръсни или прашни, първо ги измийте във вода след което ги избършете с кърпичка за очила. Бърсането на стъклата без измиване причинява драскотини.
Ако стъклата са упорито замърсени, леко ги почистете със слаб разтвор на почистващ препарат, след което ги изплакнете с вода. Не използвайте алкални препарати (твърд сапун, сапун за ръце, или сапун за тяло), които могат да повредят или свалят покритието. Измийте стъклата във вода, след което ги подсушете с кърпичка за очила. Бърсането на стъклата без измиване причинява драскотини.

Ако очилата Ви се намокрят, незабавно ги подсушете с кърпичка за очила. Оставянето на очилата неподсушени може да остави постоянни петна по тях.

Ако попаднат в досег с пот, плодови сокове като лимон, масла, лак за коса, продукти за коса, козметика, противогъбични медикаменти, фармацевтични химикали или алкални/киселинни разтворители, незабавно ги измийте във вода, след което забършете замърсяванията. Ако оставите очилата замърсени както са, по стъклата и/или други части могат да останат постоянни петна или покритията им могат да паднат.

Боравенето с очилата трябва да става внимателно.
Когато слагате и сваляте очилата си, дръжте двете дръжки така че предницата да бъде успоредна на лицето. Държането само на едната дръжка, упражнява прекалено голямо усилие върху рамката, която може да се изкриви, счупи или разхлаби.

Слагането на очилата трябва да става грижливо. Правете това бавно държейки дръжките напълно отворени. В противен случай можете да бръкнете (с дръжките) в очите си, причинявайки сериозни наранявания.

Когато очилата не се носят, те трябва да бъдат поставени с изпъкналата част на лещите нагоре. Поставянето на лещите надолу води до надраскването им.

Когато не сте с очилата, но ги носите със себе си, те трябва да се съхраняват в кутийка след почистването им.

Не ги съхранявайте продължително време на места където се държат инсектициди, санитарни препарати, козметика, препарати за коса или лекарства. В противен случай лещите и/или рамките могат да се повредят и да променят цвета си.

Препоръчителна редовна инспекция

Материалите на очилата (и на стъклата и на рамката) ще се амортизират с времето. Диоптрите на стъклата могат да станат неподходящи. Посещавайте оптиката за редовни инспекции на очилата Ви (например на интервали от една година).

Как да си изберем слънчеви очила

При слънчевите очила има такъв голям избор от стилове и различни ценови категории, че понякога е трудно да решим кое е най-добрият избор за нас. Да намерите слънчеви очила, с които ще се чувствате по-красиви и елегантни и едновременно с това ще са достатъчно функционални и ще ви вършат работа, си е чисто предизвикателство.

Нашият съвет, за да успеете в това начинание, е да си отговорите на няколко въпроса още сега, преди всъщност да е започнала обиколката по оптиките, в търсене на слънчеви очила.

UV Защитата – най-важното за слънчевите очила
Най-важното нещо, за което служат вашите слънчеви очила е да защитават очите ви от ултравиолетовата радиация. Затова ние ви препоръчваме слънчеви очила, които блокират 99-100% от UVA и UVB радиацията. На етикета на слънчевите очила е желателно да е отбелязано : UV 400 или 100% UV защита.

Цветове на слънчевите очила
Цветовете се прилагат при слънчевите очила, за да помогнат в абсорбирането на светлината при преминаването и през стъклата. Цветът, който ще изберете е въпрос на личен избор, но всеки цвят си има определени качества:
Сиво – намалява яркостта на светлината, без да влияе върху възприятието на околните цветове.
Кафяво – намалява нежеланите отблясъци, включително и тези от синия спектър на слънчевата светлина, които могат да причинят замъгляване. Кафявите стъкла променят възприятието на околните цветове
Жълто- Намаляват замъгляването от синята светлина по-добре от кафявото, така че наистина се изчиства образът, но те променят още повече заобикалящите ни цветове.
Зелено – Намалява нежеланите отблясъци и филтрира части от синята светлина. Те дават много добър контраст на образа.

Поляризирани стъкла
Поляризираните стъкла спомагат за намаляването на нежеланите отблясъци, когато слънчевата светлина се отразява във вода или други гладки и огледални повърхности .

Защита срещу надраскване
Това е покритие, което се полага най-накрая върху стъклото, за да го направи резистентно срещу надраскване.

Огледални стъкла
Виждали сте такива слънчеви очила – от външната си страна на стъклата изглеждат като огледала, защото имат покритие от специален материал. Те са много популярни, но за съжаление повърхностите им се надраскват много лесно.

Фотохромни стъкла
Фотостъклата потъмняват, когато са изложени на UV лъчи. В зависимост от силата на светлината се променя интензивността на оцветяването им. В затворени помещения то спада до 15%, което прави този тип очила удобни за постоянно носене. Ако носите очила по принцип, това е един от най-добрите варианти за вас, тъй като купувайки един чифт такива очила, вие си осигурявате постоянно решение. Те са подходящи за разходка, работа, шофиране и какво ли още не, подходящи са за носене дори и през зимата, тъй като винаги ще потъмняват точно толкова, колкото имате нужда, за да ви осигурят максимална защита.

Антирефлекс
Това покритие обира нежеланите отблясъци и отраженията на светлината във вашите очила, облекчавайки и предпазвайки очите ви по този начин.

Допълнителна защита
Слънчевите очила с по-широки кръжила ви осигуряват по-добра защита .
През лятото и особено на плажа, е препоръчително носенето на шапки – те ще ви защитят от слънцето и ще ви помогнат да поддържате кожата си в по-добро състояние.
По-малко мръщене означава по-малко бръчки, така че защитете си очите сега!

Как да си изберем слънчеви очила според формата на лицето ни ?

Слънчевите очила като аксесоар са много специални. Носейки ги, те се превръщат в част от имиджа и цялостната представа на околните за вас. Зад красиви рамки можете да скриете лошото си настроение или напротив – да изразите мислите и емоциите си, можете да се чувствате защитена и да бъдете сигурна, че чувствата и мислите ви няма да бъдат разчетени лесно.

Избирайте слънчевите си очила внимателно. Непременно съобразете формата на рамките с чертите на лицето си. Не се заблуждавайте, че малките очила са подходящи за малки лица и обратно.

Правилото е такова – големината на рамките на вашите очила трябва да бъде обратнопропорционална на лицето ви. Ако имате широко, скулесто лице не слагайте големи тежки рамки, това ще направи чертите ви по-груби. И обратно – ако имате малко лице можете да си позволите широки очила.

Както избирате прическата, съобразно особеностите на лицето си, по аналогичен начин избирайте рамките на очилата.

Овално лице

Чертите на овалното лице обикновено са балансирани, благодарение на високите скули и фина брадичка, която е много по-тясна от челото. Почти всякакви форми отиват на този тип лице.
Но квадратните рамки с меко заоблени ъгли са абсолютен фаворит.

Кръгло лице

Често кръглото лице притежава няколко отличителни "по-остри" белези. Обикновено ширината и дължината на лицето са еднакви. За да се хармонизира, на това лице са му необходими рамки, които да го издължат.
Широки, големи рамки с остри правоъгълни стъкла са най-добрият избор за тази цел.

Лице – диамант

Лицето с форма на диамант има тясно чело и тясна брадичка, но широки скули. Ширината и дължината му са еднакви.
Овални, фини извивки, квадратни стъкла, без рамки са идеални, за да омекотят чертите на диамантеното лице и да му придадат по-нежно излъчване.

Квадратно лице

Квадратното лице притежава силна брадичка и широко чело. Ширината и дължината са еднакви.
Класическите овални рамки са най-добрият избор, защото омекотяват остротата на чертите.

Правоъгълно лице

Това лице е по-скоро дълго, отколкото широко. Челюстта обикновено е най-голямата част от лицето. Необходимо е очилата да "скъсяват" оптически, за да балансират излъчването.
Кръгли или квадратни рамки са перфектен избор.

Триъгълно лице или лице със Сърцевидна форма

Този тип лица притежават по-широка брадичка и тясно чело. Може да се уравновесят пропорциите, като се акцентира върху очите с по-широки рамки от типа на авиаторските или тези с форма-пеперуда.

Ами модата?

Модата на слънчевите очила се мени всяка година, както и при всеки друг моден аксесоар, но изборът е токова голям, че няма голям риск слънчевите очила, които сте си купили да станат старомодни изведнъж.

Слънчеви очила на дизайнерски фирми определено струват доста, но ако потърсите повече, бихте могли да си намерите чудесни слънчеви очила на приемлива цена.
Просто следете дали имат защитата, от която имате нужда и всичко ще бъде наред.
И един последен съвет: когато си купувате слънчеви очила, помолете да излезете от магазина и да ги пробвате навън – така ще придобиете най-реална представа, доколко ще ви пазят от слънцето.

Слънчевите очила - поляризирани или не

Слънчевите очила далеч не са само стилен моден аксесоар, а и основно средство за защита на очите от ултравиолетовото излъчване. Мнозина погрешно смятат, че UV-лъчите са по-силни през летния сезон. Това съвсем не е така. Определящо е колко време прекарваме на слънце, независимо дали лятно или зимно. Ето защо за очилата винаги е толкова важно да бъдат качествени.

Нека да оставим модата настрана и да признаем един факт: слънчевите очила наистина са необходимост.

Степента на защита, която обикновено е посочена върху дръжката, етикета или в паспорта на очилата, НЕ зависи от цвета на стъклата. Търсете знак UV 400! Той означава, че в химическия състав на стъклата влизат добавки, които осигуряват именно 100% защита.

За качествата на стъклата

По-евтините и некачествени стъкла за слънчеви очила са изработени от пластмаса или минерално стъкло, които пропускат в голяма степен ултравиолетовите лъчи. Те предпазват единствено от ярката видима светлина. Намалявайки яркостта на преминалата светлина те карат зеницата на окото да се разшири, което води до попадане в окото на още повече UV лъчи. Поради това особено внимание при избора на слънчеви очила трябва да се обръща на степента на пропускливост на ултравиолетови лъчи. Наличието на маркер CE означава удовлетворяване на изискванията на европейските директиви, а именно 100 % филтриране на електромагнитни лъчи с дължина до 400 nm.

Да не забравяме нещо важно: у нас по уличните сергии масово се продават очила, на които има етикети, показващи, че уж “имат” ултравиолетова защита. В голяма част от случаите тези очила или нямат или имат частична UV защита. Познават се по ниските им цени – до около 20 лева. Ако искаме да имаме наистина очила с качествена защита, най-добре е да ги търсим в специализирани оптични магазини. Освен гарантираното качество на продуктите, в по-голяма част от тях има апаратура за измерване на степента на UV защита.

Поляризиращи слънчеви очила

Дневната светлина се разпределя равномерно във всички посоки на триизмерното пространство. Поляризираната светлина също се разпределя, но основно в две посоки – хоризонтална и вертикална. Вертикалната светлина носи за човешкото око полезна информация, като му позволява да различава цвета и контраста. Хоризонталната светлина обикновено създава оптически смущения и отблясъци.

Когато светлината попада под определен ъгъл върху някаква повърхност (вода, сняг, пясък, мокра пътна настилка) тя се разпространява в хоризонтална посока и предизвиква заслепяващи отблясъци. Тези дразнещи окото отблясъци мога да бъдат блокирани само с поляризиращ филтър с високо качество. Това дава възможност на човека да вижда максимално ясно и контрастно.

Лесен тест за наличието на поляризация е завъртането на течно- кристални екрани (на часовници, мобифони), изображението върху който се затъмнява изцяло на 90 º от изходното положение. По същия начин ако завъртите очила с поляризиращи стъкла вертикално трябва отраженията в хоризонталните повърхности да станат видими. За хората с диоптрична корекция се предлагат поляризиращи стъкла с диоптър и различни екстри. Отскоро се произвеждат и поляризиращи фотосоларни стъкла (с и без диоптър), изключително подходящи за шофиране.

Поляризираните стъкла в различни обстоятелста

Как да увеличим сигурността си на пътя благодарение на слънчевите очила?
Отговорът е в поляризираните слънчеви очила. Всеки шофьор се е сблъсквал с неприятните отблясъци, които се получават от мократа пътна настилка или от отраженията на предното стъкло на автомобила. Освен, че дразнят окото, слънчевите отблясъци могат да бъдат причина и за пътни произшествия. Носенето на поляризирани слънчеви очила може да намали риска от пътни инциденти, а понякога се оказва и решаващо за избягването им. Подобрената видимост дава възможност за по-бърза реакция, която в повечето случаи е от изключително значение. Вграденият в слънчевите очила поляризиращ филтър премахва опасните заслепяващи отблясъци от пътя и по този начин дава по-добра видимост, по-ярки и контрастни цветове, намалява умората на очите.

Поляризираните слънчеви очила са широко разпространени от години сред рибари, моряци и любители на водните занимания, които имат нужда да намалят рефлектиращите отблясъци от водната повърхност.

В последствие много други хора като скиори, колоездачи, тези, които практикуват джогинг или други спортове, откриха предимствата на елиминирането на отблясъците и се преориентираха към използването на поляризираните лещи.

Поляризираните слънчеви очила могат да се носят и на закрито от хора, които са чувствителни към светлината като пациенти след операция от катаракта или такива, изложени на постоянна ярка светлина например от прозорците.

Недостатъци на поляризираните стъкла

Макар поляризираните очила да увеличават усещането за комфорт и изчистен от отблясъци образ, има случаи, в които те не се препоръчват. Пример за това е ски-спускането, при което не е желателно да се блокира отразената от снега светлина, защото тя сигнализира скиорите за предстоящи препятстия.

Освен това поляризираните плаки могат да намалят зрителната способност за възприемане на образи излъчвани от течно-кристални дисплеи (LCD), намиращи се на табла на автомобили или на дигитални информационни табла в различните институции.

С поляризирани очила е възможно да не можете да видите дисплея на мобилния си телефон или GPS-а. Моряците и пилотите споделят подобен проблем при наблюдаването на LCD дисплеите на таблата за управление.

Въпреки тези изключения, в повечето видове спорт или занимания поляризираните слънчеви очила осигуряват много предимства. В наши дни са налични и поляризирани лещи в комбинация с други характеристики, които подобряват заниманията ни на открито.

Безопасно ли е да се гледа директно към слънцето със слънчеви очила?

НИКОГА НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО КЪМ СЛЪНЦЕТО!!!

Независимо от степента на затъмняване, различните филтри и защити на обикновените слънчеви очила, те не са подходящи за пряко наблюдение на слънцето. Човек трябва да е много внимателен, защото без подходяща защита има сериозна опасност от изгаряне на ретината и слепота. Това може да се направи със специални очила, предназначени  за директно наблюдение.